Kosova Türk Yazarlar Derneği’nin "Doğru Yol" Türk Kültür Sanat Derneği ile ortaklaşa düzenlediği bilimsel etkinliklerde Uşak Üniversitesi öğretim üyeleri konferanslar verdi. 14 Haziran 2022 günü Kosova’nın Prizren şehrinde üniversitemizin Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Erol Sakallı, Doç. Dr. Alpay İğci ve Dr. Öğr. Üyesi Önder Sezer, Kosova siyasi camiası, akademisi, eğitimcileri ve birçok kesimden izleyicilerin yer aldığı salonda Kosova ve Türkçe ana teması etrafında konferanslarını sundular.

Bilimsel etkinlik dizisinde Doç. Dr. Erol Sakallı “İki/Çok Dillilik Bağlamında Kosova’da Türkçe”; Doç. Dr. Alpay İğci “Dünden Bugüne Batı Rumeli Türkçesi ve Prizren” ve Dr. Öğr. Üyesi Önder Sezer “Oğuz Türk Lehçeleri İçinde Kosova Türk Ağızları” başlıklı konferanslarıyla yer aldı.

 

 


25 Haziran 2022