Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü konferansı olarak bölüm öğretim üyelerinden Doç. Dr. Alpay İĞCİ, 1 Kasım 2022 günü "Türkiye'nin Balkan Türkleri ve Komşularına Dair Bilgisi" adlı konferansını sundu. Başka akademik çalışmalar sırasında oluşan gözlemler ve uzun bir düşünme aşamasından sonra konferans hâlini alan konu, Uşak Üniversitesi akademisyenleri, öğrenciler ve misafirlerin bulunduğu Fen-Edebiyat Fakültesi Öğr. Gör. Sibel Hişmanoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

 

Konferansını sunan Doç. Dr. Alpay İĞCİ, Türkiye dışındaki Balkan topraklarında bugün yaşayan Türklerin, büyük göçler sonrasında Balkanlarda kalan ve ilgili yerin asli ögesi olan insanlar olduklarını; Arnavutlar, Boşnaklar, Bulgarlar, Hırvatlar, Karadağlılar, Makedonlar, Rumenler, Sırplar, Slovenler, Yunanlar ile beraber yaşadıklarını; komşu milletler içinde Arnavutlar ve Boşnakların Türklerle en yoğun akrabalık ilişkileri olan komşular olduklarını belirtmiştir.

 

"Türkiye'nin Balkan Türkleri ve Komşularına Dair Bilgisi" konferansında değinilen diğer bazı konular kısaca şunlardır: Mutfaklarında aynı yemekler pişiren bu milletlerin insanları ortak Balkanlı tipini oluşturmuşlardır. Balkanlar hâlen Türklerin yaşadığı, Türkçenin ve Türkçe yer adlarının kullanıldığı bir coğrafyadır. Resmî dili ve binlerce yıllık geleneği Türkçe olan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurum ve kuruluşlarının Balkanlar konulu her türlü çalışmalarında “Türkçe merkezli” ve “Türkçe hassasiyetli” olmaları gereklidir. Türkiye’de “Boşnak böreği”, “Arnavut böreği” gibi yemek adlandırmaları görülür. Ancak, Balkanlarda o börekler öyle adlandırılmazlar. Onların içeriklerine ve yapılış tarzlarına özgü çeşitli adları vardır. Yemek kültüründe Balkan Türkçesinin de “kol büregi”, “pazi pitesi”, “lahana pitesi”, “kül büregi”, “çay pitesi”, “manti”, “ayvar” gibi hacimli bir söz varlığı vardır ve bütün bu yiyecekler Balkan Türklerince nesilden nesle aktarılarak yapılmaktadır. Baklava, tespişte, sütlaç gibi bunlar da Balkan Türk mutfağının yüzlerce yıllık asli ve pek değerli mücevherleridirler.

 

 


04 Kasım 2022