Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü 16.06.2010 tarihinde Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Bölümde 4 doçent, bir doktor öğretim üyesi, bir yabancı uyruklu doktor öğretim üyesi ve bir araştırma görevlisi bulunmaktadır. Bölüm, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini almıştır.

Bölümün misyonu, ülkemizin geleceği için akademik olarak donanımlı bireyler yetiştirmek ve araştırmalar yapmak, elde dilen verileri yaymak ve toplumumuz yararına kullanmaktır.

Bölümün vizyonu, yeniden bölgesel bir güç olma sürecinde olan Türkiye'nin en önemli hinterlandı olan "Türk Dünyası"dır. Yaklaşık 11 milyon kilometrekareye tekabül eden bu "dünya"da, bizimle birlikte aynı kökten gelen, akrabalarımız ve komşularımız olan 250 milyon insan yaşamaktadır. Bunlardan bazıları kendi devletleri çatısı altında (Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Türkmenistan, Özbekistan) yaşarken diğerleri ise özerk devletler veya azınlıklar halinde (Çuvaş, Başkurt, Yakut vb.) varlıklarını sürdürmektediler.

Bu insanların dillerini ve edebiyatlarını incelemek, öğretmek ve öğrenmek son derece büyük bir öneme sahiptir. Bölüm olarak bu amaçlar doğrultusunda eğitim ve faaliyetler yürütmektedir.

 

Bölümün ana bilim dalları:

1. Güney-Batı Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Bu ana bilim dalında Azeri, Türkmen, Gagavuz, Halaç ve Horasan Türklerinin dilleri, edebiyatları, kültürleri ve tarihleri öğretilmektedir.

2. Güney-Doğu Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Bu ana bilim dalında Özbek, Uygur ve Salar Türklerinin dilleri, edebiyatları, kültürleri ve tarihleri öğretilmektedir.

3. Kuzey-Batı Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Bu ana bilim dalında Kazak, Kırgız, Tatar, Başkurt, Karaçay  ve Karaim Türklerinin dilleri, edebiyatları, kültürleri ve tarihleri öğretilmektedir.

 

Adres: Uşak Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanlığı Uşak Üniversitesi Bir Eylül Kampüsü Fen-Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü D2 Akademik Blok 64200 UŞAK / TÜRKİYE

Telefon: +90 276 221 21 34

Faks: +90 276 221 21 35

İnternet Sitesi: ctle.usak.edu.tr

Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Erol SAKALLI


Oluşturma: 02 Ağustos 2021